Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ về ngành Y nói chung và Quân y nói riêng, rằng "thầy thuốc như mẹ hiền", những chiến sĩ áo blouse, Sư đoàn Phòng không 375 đã và đang phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, không ngừng tu dưỡng đạo đức nghề nghiệp, nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn, làm tốt việc chăm sóc bộ đội, giúp bộ đội khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.