Mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi câu chuyện về sự tiếp tục đồng hành của các lực lượng vũ trang tỉnh Thừa Thiên - Huế trong giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt.