Làm tốt công tác chuẩn bị và hiệp đồng giữa các thành phần, lực lượng, chủ động học tập, nắm chắc địa hình sân bay, trường bắn, huấn luyện bay tốt, khai thác, sử dụng thành thạo, hiệu quả các loại vũ khí, chú trọng rèn luyện bản lĩnh và sự tự tin, bằng tổng hòa các giải pháp có thể khẳng định rằng, các đơn vị không quân đã sẵn sàng cho Hội thao dẫn đường; bắn, ném bom đạn thật và ban bay mẫu năm 2021 của các đơn vị không quân trong toàn quân, đảm bảo bay an toàn và đạt kết quả cao.