Cuộc chiến chống dịch Covid-19 ở nước ta, trong đó có các tỉnh thành miền Trung đã và đang bước vào giai đoạn mới đầy cam go quyết liệt và nhiều thử thách hơn. Không đứng ngoài cuộc trong trận chiến chống kẻ thù vô hình đó, ngay những ngày đầu tiên bộ đội hóa học đứng trên địa bàn đã trở thành lực lượng nơi tuyến đầu có kinh nghiệm, chuyên môn sâu trong lĩnh vực tiêu độc, khử trùng, được trang bị nhiều khí tài chuyên dụng hiện đại. Những cán bộ, chiến sĩ Phòng hóa xác định tốt tinh thần, xông pha làm việc ngày đêm để bảo vệ an toàn cộng đồng, sự có mặt của các anh tại những nơi nguy hiểm nhất đã thật sự giúp nhân dân thêm yên lòng.