Để đạt được mục tiêu xây dựng đơn vị chính quy, vững mạnh toàn diện, quân đội phải làm tốt tất cả các mặt công tác, vững mạnh về chính trị, công tác huấn luyện, diễn tập đạt kết quả tốt, nề nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật được duy trì nghiêm túc. Công tác hậu cần kỹ thuật đảm bảo kịp thời cho các hoạt động thường xuyên và đột xuất, cảnh quang môi trường đơn vị sáng, xanh, sạch, đẹp. Trong đó, công tác doanh trại đóng vị trí vai trò quan trọng, có tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến quá trình và kết quả thực hiện các mặt công tác còn lại. Nhận thức rõ điều này, những năm qua phong trào thi đua xây dựng và quản lý doanh trại chính quy xanh, sạch, đẹp đã được Lữ đoàn Công binh 25, Quân khu 9 tổ chức thực hiện bằng những chủ trương, biện pháp mang tính đột phá, những mô hình sáng tạo, hiệu quả.