Sáng ngày 28/6/2022, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp đại tướng Izutsu Shunji (I-du-trư Sun-di) - Tham mưu trưởng Lực lượng Tự vệ trên không Nhật Bản.