“Mỗi Chi bộ giúp một hộ dân thoát nghèo" là mô hình mới trong công tác dân vận mà Đảng ủy Quân sự thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông đang triển khai thực hiện. 100% chi bộ trực thuộc Đảng ủy Quân sự thành phố đã quyên góp, hỗ trợ gần chục hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống. Hiện mô hình này đã được Ban chỉ huy Quân sự các huyện học tập và nhân rộng trong toàn tỉnh.