Hội nghị Tổng kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022 và triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới của Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội vừa được tổ chức vào chiều ngày 24/6/2022.