Hôm nay (22/6/2022), Đại tướng Lương Cường - Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Thường vụ Quân uỷ Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đã đến kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng tại Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 2, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái và Trung đoàn 174, Sư đoàn 316.