Tại khu vực biển Hòn Ông, Vùng 3 Hải quân vừa tổ chức bắn đạn thật, ngư lôi chiến đấu cho các đơn vị, sử dụng các loại vũ khí trang bị được biên chế.