Đợt tập huấn, trao đổi kỹ năng bắn súng quân dụng không chỉ là dịp để nâng cao trình độ chuyên môn, học hỏi lẫn nhau mà còn là dịp sĩ quan Việt Nam và Australia tăng cường hiểu biết, tình hữu nghị và mở rộng hơn nữa các nội dung hợp tác về quốc phòng.