Bộ Tài chính đang phối hợp với các cơ quan nghiên cứu phương án tiếp tục giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu để góp phần kịp thời kiềm chế lạm phát.