Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký Nghị định số 38 quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.