Lần đầu tiên Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội nghị toàn thể thường niên và Hội thảo Hiệp hội các Trung tâm Giữ gìn hòa bình Châu Á - Thái Bình Dương ( AAPTC) năm 2022.