Sáng nay ngày 03/6, Đoàn công tác số 1 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã có buổi làm việc với Quân ủy Trung ương để triển khai Kế hoạch 18 của Ban chỉ đạo Trung ương.