Bắt đầu thực hiện từ năm 2017, đến nay chương trình Cảnh sát biển đồng hành cùng với ngư dân đã mang lại hiệu quả lớn tạo sức lan tỏa củng cố tình đoàn kết quân dân, thúc đẩy ngư dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đấu tranh tố giác tội phạm trên biển và bảo vệ chủ quyền biển đảo đất nước.