Hiện nay, miền Tây Nam bộ đang bước vào mùa mưa, ảnh hưởng không ít cho công tác tăng gia sản xuất của các đơn vị. Để chủ động bảo đảm nguồn thực phẩm cho bộ đội, Sư đoàn 330, Quân khu 9 đã xây dựng kế hoạch và tính toán kỹ lưỡng ngay từ đầu năm. Đặc biệt là việc bố trí, quy hoạch các khu vực tăng gia sản xuất hợp lý, thích ứng với từng điều kiện thời tiết, thổ nhưỡng.