Tại phái bộ Abyei, Đội Công binh số 1 của Việt Nam được Chỉ huy phái bộ chỉ định đóng quân tại căn cứ Highway, cách Sở Chỉ huy Phái bộ 3km. Chỉ 1 tuần sau khi Thê đội 2 hội quân tại Abyei, toàn Đội đã nhanh chóng ổn định căn cứ đóng quân và ngay lập tức bắt tay vào việc triển khai những nhiệm vụ đầu tiên tại phái bộ.