Sau 10 ngày diễn ra các nội dung tranh tài, Hội thao quân sự Đặc công toàn quân năm 2022 đã bế mạc sáng nay, ngày 25/6, tại Lữ đoàn Đặc công 113.