Đảng ủy Quân khu 3 vào sáng nay (27/6/2022) tổ chức Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 765 của Quân uỷ Trung ương và Nghị quyết 280 của Đảng uỷ Quân khu về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo. Đây là Đảng ủy được lựa chọn tổ chức hội nghị làm trước để rút kinh nghiệm cho các đơn vị đầu mối trực thuộc Quân uỷ Trung ương. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương - Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Thường vụ Quân uỷ Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị có Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa - Phó Tổng Tham mưu trưởng, đại diện các cơ quan Bộ Quốc phòng, lãnh đạo, chỉ huy các Quân khu, Quân đoàn, Quân Binh chủng, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và các học viện, nhà trường.