Đây là thời điểm vải thiều bước vào vụ thu hoạch và cũng là cơ hội lớn để xuất khẩu. Những ngày này, các cửa khẩu Tân Thanh và Hữu Nghị thuộc tỉnh Lạng Sơn nhộn nhịp các xe chở vải đổ về. Để những quả vải đặc sản tươi, ngon, bộ đội biên phòng Lạng Sơn và các lực lượng chức năng của tỉnh đã cố gắng tạo điều kiện thuận lợi nhất để loại hàng nông sản này sớm được thông quan sang thị trường Trung Quốc.