Mời quý vị và các đồng chí cùng với chuyên gia tìm hiểu về các loại tên lửa phòng không vác vai mạnh nhất thế giới trong chương trình Tạp chí Khoa học quân sự số phát sóng ngày 07/11/2021.