Mời quý vị và các đồng chí cùng tìm hiểu về máy bay không người lái UAV - một trong những phương tiện bay kiểu mới ngày càng hiện diện nhiều trên chiến trường hiện đại.