Trong chương trình Tạp chí Khoa học quân sự số phát sóng ngày 15/8 xin được gửi tới quý vị và các đồng chí những thông tin về những vũ khí trong "Xạ thủ bắn tỉa" Army Games 2021.