Mời quý vị và các đồng chí cùng tìm hiểu thêm về Đội tuyển chó nghiệp vụ QĐND VN dự thi Hội thao quân sự quốc tế 2021.