Biên đội Tàu 015-Trần Hưng Đạo và Tàu 016-Quang Trung của Hải quân nhân dân Việt Nam đã hành quân ra vị trí tập kết tại trường bắn trên biển của Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Liên bang Nga theo đúng kế hoạch. Các kíp bắn trên 2 tàu đã lần lượt thực hiện các bài bắn pháo đối hải AK 176 và bắn maket thuỷ lôi trôi súng 14,5mm theo đúng điều kiện bài bắn thi đấu.