Mối quan hệ hợp tác giữa các cơ quan Liên hợp quốc, trong đó có Văn phòng Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc tại Việt Nam với Bộ Quốc phòng Việt Nam thời gian qua đã phát huy hiệu quả thực chất, đặc biệt trong lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh và hoạt động Gìn giữ Hòa bình. Nội dung này một lần nữa được khẳng định tại buổi tiếp vào sáng nay của Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng với ông Kamal Maihotra, Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc tại Việt Nam.