Vũ khí, trang bị, phương tiện kỹ thuật là một yếu tố rất quan trọng, đảm bảo sự thành công của các nội dung thi đấu tại Army Games. Tại Việt Nam, quốc gia đăng cai tổ chức nội dung “Xạ thủ bắn tỉa” và “Vùng tai nạn”, tiểu ban kỹ thuật nước chủ nhà đã có sự chuẩn bị tích cực, chu đáo để bảo đảm vũ khí, trang bị, phương tiện kỹ thuật dùng trong các nội dung thi đấu luôn ở trong tình trạng kỹ thuật tốt nhất, giúp vận động viên các nước tự tin tranh tài và trình diễn những kỹ năng quân sự tốt nhất của mình. Cho đến thời điểm hiện tại, số vũ khí, trang bị, phương tiện kỹ thuật do Việt Nam chuẩn bị đã sẵn sàng để sử dụng tại Army Games. Ghi nhận của nhóm phóng viên Thời sự tại Trung tâm huấn luyện quốc gia Miếu Môn.