Đây đã là năm thứ tư Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia tranh tài tại Army Games. Mặc dù có một số môn thi là lần đầu tiên tham dự, song Đoàn Việt Nam không còn là gương mặt mới tại sân chơi quốc tế này. Tuy nhiên, vẫn còn đó những trở ngại cơ bản để chúng ta đạt được thành tích cao. Đó là sự khác biệt giữa vũ khí của ban tổ chức và vũ khí có trong biên chế của quân đội ta, khác biệt giữa khí hậu, địa hình tại địa điểm tổ chức thi đấu và trong nước. Để vượt lên những trở ngại đó, ngoài sự chủ động và tích cực trong công tác chuẩn bị, Quân đội nhân dân Việt Nam còn có một phẩm chất đặc biệt, đó là ý chí quyết tâm trong thực hiện nhiệm vụ, mà ở đây, là thi đấu hết sức mình, giành thành tích cao nhất về cho đất nước.