Ngày 11/08, Đội tuyển huấn luyện chó nghiệp vụ tham gia cuộc thi “Người bạn trung thành” trong khuôn khổ Hội thao Quân sự Quốc tế năm 2021 bắt đầu luyện tập làm quen thao trường thi đấu tại Angeri.