Năm 2021, cùng với việc tiếp tục cử các đoàn tham gia Army Games, lần đầu tiên Bộ Quốc phòng Việt Nam đăng cai tổ chức 2 môn thi đấu là "Xạ thủ bắn tỉa" và "Vùng tai nạn". Đây là sự cụ thể hóa chủ trương chủ động, tích cực hội nhập quốc tế nói chung, và trong hợp tác quốc tế về hội thao, hội thi quân sự nói riêng; khẳng định quan điểm độc lập, tự chủ trong chủ động, tích cực ủng hộ các hoạt động đa phương do Bộ Quốc phòng Liên bang Nga tổ chức. Chủ trương lớn, quyết tâm cao – để góp phần làm nên một kỳ Army Games thành công và nhiều dấu ấn.