Năm nay là năm đầu tiên, đội tuyển kinh tuyến của QĐND Việt Nam tham gia Hội thao Quân sự quốc tế Army Games 2021. Ngay sau khi có mặt tại thao trường Alabino (Liên Bang Nga), đội tuyển đã triển khai kế hoạch tập luyện.