Chương trình Cuối tuần với QPVN - Số 137 gửi đến quý vị và các đồng chí những ghi nhận ý kiến khán giả về Phim tài liệu: Nỗi đau xuyên thế kỷ và những thước phim hậu trường công tác chuẩn bị cho Army Games 2021.