Kể từ năm 2018, sau nhiều lần tham gia tích cực Hội thao Quân sự quốc tế Army Games, bên cạnh vai trò là đội tuyển tham gia thi đấu, Đội tuyển Quân đội nhân dân Việt Nam đã đóng nhiều vai trò hơn, trong đó có công tác trọng tài và là nước chủ nhà đăng cai tổ chức hai nội dung thi đấu năm 2021. Có thể thấy, Việt Nam đã thể hiện những dấu ấn vô cùng tốt đẹp trên mọi lĩnh vực của Hội thao Quân sự quốc tế Army Games lần này, và là cơ hội tốt để Đội tuyển Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp tục được cọ xát, hội nhập quốc tế, học hỏi, từ đó rút kinh nghiệm, tạo chuyển biến tích cực trong tổ chức phương pháp huấn luyện cho các đơn vị trong toàn quân.