Mời quý vị khán giả và các đồng chí đón xem Tạp chí Khoa học Quân sự: Sản phẩm khoa học "thời covid" phát sóng trên Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam.