Mời quý vị và các đồng chí cùng tìm hiểu về ba siêu công nghệ quân sự của Nga.