Mời quý vị khán giả và các đồng chí đón xem Tạp chí Khoa học Quân sự: Trang bị tham gia "Gìn giữ hòa bình" phát sóng trên Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam.