Có một con đường kỳ lạ chưa từng xuất hiện trên bản đồ, một con đường không dấu được hình thành từ những con tàu không số. Không hải đồ, không la bàn, bằng trí tuệ, lòng quả cảm và niềm tin quyết thắng, những người lính can trường trên hành trình biển lửa đã dệt nên huyền thoại về một con đường bất tử - "đường Hồ Chí Minh trên biển".