Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp ngài Giorgio Aliberti, Đại sứ được bổ nhiệm - Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam.