Tại Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Thượng tướng Phan Văn Giang- Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đoàn công tác Bộ Quốc phòng và đồng chí Hoàng Trung Hải- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã tới thăm, làm việc với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và đồng chủ trì Hội nghị bàn giao nhiệm vụ Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.