Triển lãm quốc tế về quốc phòng và an ninh lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. Sự kiện do Tổng công ty Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Quốc phòng (Bộ Quốc phòng) và Cục Trang bị và Kho vận (Bộ Công an) đồng tổ chức. Nhiều mặt hàng công nghệ trong lĩnh ực quốc phòng, an ninh do các công ty trong và ngoài lực lưỡng vũ trang của Việt Nam sản xuất đã được trưng bày, giới thiệu.