Lực lượng cảnh sát biển được bổ sung vào biên chế nhiều chủng loại tàu thuyền, khí tài mới và hiện đại. Để khai thác tối ưu tính năng của các phương tiện kỹ thuật và tự chủ sửa chữa trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và đầu tư hệ thống trạm xưởng, cơ sở hạ tầng kỹ thuật.