Sinh ra tại một vùng quê nghèo thuộc xã Trường Giang, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, ngay từ nhỏ Trần Văn Ba đã ước mơ trở thành anhh “Bộ đội Cụ Hồ”. Năm 2015, Ba trúng tuyển vào Trường Sĩ quan Chính trị với số điểm cao, rồi được lựa chọn, cử đi học tại Trường Đại học Luật Hà Nội, thuộc quân số của Đoàn 871, Tổng cục Chính trị quản lý. Trong suốt quá trình học tập công tác, Trần Văn Ba luôn nỗ lực vượt khó, rèn luyện phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, là tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.