Những ngày này 65 năm trở về trước, ngày 10/10/1954 đã trở thành mốc son ghi dấu Hà Nội trở lại với vị thế thủ đô của một quốc gia độc lập, là trái tim của cả nước. Bằng những trang viết, tấm ảnh hay lời ca, mỗi người may mắn được sống trọn vẹn trong thời khắc lịch sử ấy đã kịp ghi lại những khoảnh khắc đáng quý. Để giờ đây nó trở thành một phần ký ức đáng tự hào trong tuổi trẻ của mỗi người. Và trong lịch sử phát triển chung của thủ đô - Ký ức Hà Nội ngày trở về.