Trong lễ phát động "75 ngày hành động sáng tạo, quyết thắng" diễn ra sáng ngày 08/10/2019, cán bộ, nhân viên, người lao động toàn Trung tâm PT-TH Quân đội quyết tâm đoàn kết sáng tạo hoàn thành toàn diện các nội dung thi đua trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện trong thời gian còn lại của năm 2019. Hoàn thành mục tiêu phong trào thi đua quyết thắng năm 2019 nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam, 30 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày truyền thống TCCT.