CẢNH SÁT BIỂN VIỆT NAM TUẦN TRA, KIỂM TRA, KIỂM SOÁT

Khoản 1 - Điều 13 - Luật Cảnh sát biển Việt Nam ngày 19 tháng 11 năm 2018 quy định:

Cảnh sát biển Việt Nam tuần tra, kiểm tra, kiểm soát người, tàu thuyền, hàng hóa, hành lý nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm pháp luật trên biển.