Ngày lại ngày, người dân từ mọi miền đất nước, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị quân đội lại tìm đến Bảo tàng Lịch sử Quân sự. Tại đây, có những chiến tích, chiến công hào hùng của một đội quân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, gắn bó máu thịt với nhân dân. Tại đây có những lời Bác dặn để có thêm những khát khao cống hiến mới được bắt đầu. Yêu Bác lòng ta trong sáng hơn, xin nguyện cùng Người vươn tới mãi, vững như muôn ngọn dải Trường Sơn.