Có một hành trình được tạo dựng từ sự quan tâm của Đảng, nhà nước trong chăm sóc sức khỏe bộ đội. Có một hành trình được xây đắp từ cái tâm trong sáng, tinh thần hết lòng vì đồng đội của các cán bộ, nhân viên làm công tác bảo hiểm. Có một hành trình đã và đang tiếp thêm động lực, sự an tâm, nỗ lực cống hiến cho cán bộ, chiến sĩ toàn quân trong thực hiện nhiệm vụ. Đó là hành trình thực hiện 100% bảo hiểm y tế quân nhân. Sau 5 năm, hành trình thực hiện bảo hiểm y tế quân nhân tuy chưa dài nhưng có thể được ví như hành trình bền vững bởi sự nhân văn, tính ưu việt và những giá trị mà hành trình ấy đem lại.