Lực lượng vũ trang Quân khu 9 đã và đang góp phần quan trọng trong việc bảo đảm an ninh quốc phòng, phát triển bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cuộc sống bình yên của người dân nơi vùng sông nước. Quân đội luôn luôn đi đầu, chủ động, là lực lượng nòng cốt trong ứng phó với những thách thức an ninh phi truyền thống.