Họ là những người lính đã viết nên những câu chuyện đẹp về bộ đội cụ Hồ giữa những tháng ngày không thể nào quên của dân tộc. Họ là những người lính đã chọn cho mình vị trí đứng đầu chiến tuyến chống dịch, bởi với họ, nếu lịch sử chọn ta làm điểm tựa, vui gì hơn làm người lính đi đầu...